Adásvételi szerződések | IV. rész

Függőben tartás és tulajdonjog fenntartás

Ingatlan adásvételi szerződés megkötése esetén, amennyiben nem azonnal a szerződés megkötésével egyidejűleg történik a teljes vételár megfizetése, – mely gyakori eset tekintve a lakásvásárlással járó nagyobb összegű kiadást – a két alább részletezett jogintézmény valamelyikét alkalmazza az okiratszerkesztő és ellenjegyző ügyvéd.

Függőben tartás

Az ingatlan-nyilvántartásról szóló 1997. évi CXLI. törvény (továbbiakban: Inytv.) rendelkezik a függőben tartás jogintézményről. Függőben tartás esetén az Eladó az adásvételi szerződésben feltétlen, végleges és visszavonhatatlan hozzájárulását adja ahhoz, hogy a tulajdonjog a Vevő javára bejegyzésre kerüljön, a szerződő felek azonban – tekintettel arra, hogy a teljes vételárat Eladó csak később kapja meg – kérik az illetékes földhivatalt, hogy Vevő bejegyzés iránti kérelmét tartsa függőben.

Ez a gyakorlatban azt jelenti, hogy az ingatlan-nyilvántartásban az adásvétellel érintett ingatlan tulajdoni lapján széljegyre kerül feljegyzésre az ügylet, tehát a földhivatal érdemben nem vizsgálja, míg be nem nyújtják a felek az Eladó bejegyzési engedélyét. A bejegyzési engedély tartalmazza az Eladó azon nyilatkozatát, miszerint a teljes vételár megfizetésre került és hozzájárul a Vevő tulajdonjogának bejegyzésére a tulajdoni lapra. A földhivatal a kérelmet a bejegyzési engedély benyújtásáig, de maximum hat hónapig tartja függőben.

A bejegyzési kérelem igazgatási szolgáltatási díjának mértéke 6600,- Ft érintett ingatlanonként.

Javasolt a bejegyzési engedélyt ügyvédi letétbe helyezni, mely többletköltséggel a szerződő feleknek jellemzően nem jár, azonban a Vevő számára biztosítékot jelent a teljes vételár kifizetését követően az eladói nyilatkozat beszerzésére.

Tulajdonjog fenntartás

A hatályos Polgári Törvénykönyv (továbbiakban: Ptk.) rendelkezései szerint az Eladó a tulajdonjogát a (teljes) vételár kiegyenlítéséig fenntarthatja. Az ingatlanra vonatkozó tulajdonjog-fenntartást az Eladó köteles a tulajdonjog-fenntartás tényének és Vevő személyének feltüntetésével egyidejűleg az ingatlan-nyilvántartásba feljegyeztetni.

Tulajdonjog fenntartás esetén nem széljegyre kerül feljegyzésre az ügylet, hanem teherként az ingatlan tulajdoni lapjára. Ebben az esetben nincsen időbeli korlát, a bejegyzési engedély benyújtásáig a tulajdonjog fenntartással történt eladás ténye a földhivatalnál be van jegyezve. Tehát abban az esetben célszerű ezt a jogintézményt választani, amennyiben hat hónapnál hosszabb idő alatt fizeti ki a Vevő az ingatlan árát.

Ha a teljes vételár megfizetésre került, Eladó hozzájárul a tulajdonjog ingatlan-nyilvántartásba történő bejegyzéséhez.

Ez esetben kétszer kell ingatlanonként kifizetni a 6.600 Ft összegű földhivatali eljárási díjat.


Írta Dr. Németh Gábor ügyvéd | 2800 Tatabánya, Győri út 6/A.| Bővebb információért keressen bennünket!