Polgári peres, peren kivüli…

Vállaljuk jogi képviseletének ellátását az alábbi magánjogi területeken:

  • házasság felbontása és házastársi vagyonmegosztás iránti peres eljárásban képviseljük,
  • házastársi vagyonjogi megállapodást készítünk, azt ügyvédi ellenjegyzéssel látjuk el,
  • öröklési jogi kérdésekben képviseljük a hatóságok, bíróságok előtt, elkészítjük végrendeletét,
  • kártérítés iránti peres eljárásban képviseljük,
  • jogi tanácsadás keretében megválaszoljuk a jogterületet érintő kérdéseit.